Biyoloji Anabilim DallarıEkolojiGenel

İntertidal Zonlar

Sucul Biyomlarda İntertidal Zonlar

İntertidal Zonlar

İntertidal Zonlar ; fiziksel ortam çoğu deniz kıyısında günde iki kez suların yükselmesiyle periyodik olarak sular altında kalan zondur. Daha yukarıda kalan kısımlar, havaya daha uzun süre maruz kalır, sıcaklık ve tuzluluk bakımından daha büyük varyasyon sergiler.

İntertidal zon un daha yukarı kısımlarından daha aşağı kısımlarına doğru fiziksel koşullardaki değişiklikler birçok organizmanın dağılımını belirli tabakalarla sınırlar.

Kimyasal ortam, oksijen ve besin maddelerinin düzeyi, genellikle daha yüksektir ve gel-git olayının her döngüsünde yenilenmektedir.

Jeolojik özellikler, İntertidal zonların genellikle ya taşlık ya da kumlu olan taban materyali, intertidal zonda yaşayan organizmalar arasında belirli bir davranışın ya da anatominin seçilmesine yol açar. Körfezlerin ya da kıyı çizgilerinin konfigürasyonu, gel-gitlerin büyüklüğünü ve intertidal zonda yaşayan organizmaların dalga hareketlerine maruz kalma süresini ve kapsamını etkiler.

Fotosentez yapan organizmalar, özellikle intertidal zonun aşağı kısımlarında, kayalara tutunarak yaşam süren denizel alglerin çeşitliliği ve biokütlesi yüksektir. Şiddetli dalgalara maruz kalan kumlu intertidal zonlar, genellikle, bağlı bitkilerden ya da alglerden yoksundur; oysa, korunmuş körfezlerdeki ya da lagünlerdeki kumlu intertidal zonlar, çoğunlukla deniz çimleri ve algleri bakımından zengindir.

Heterotroflar, kayalık intertidal ortamın hayvanlarının çoğu, onların sert zemine tutunmasını sağlayan yapısal adaptasyonlara sahiptir. Hayvanların kompozisyonu, bollukları ve çeşitliliği, intertidal zonun üst kısmından aşağı kısmına doğru değişkenlik gösterir. Çamurlu ya da kumlu intertidal zonda bulunan hayvanların çoğu, solucanlar, midyeler, avcı kabuklular gibi hayvanlar olup kendilerini zemine gömerler ve gel-git olayı sırasında suların getirdiği besin kaynaklarıyla beslenirler. Yaygın olarak bulunan diğer hayvanlar, süngerler, denizşakayıkları, Derisi dikenliler ve küçük balıklardır.

İnsan etkisi, petrol kirliliği, intertidal alanların pek çoğunun yapısını bozmuştur. Su dalgalarından ve fırtınalardan kaynaklanan erozyonu indirgemek üzere kaya duvarlarının ve bariyerlerin inşa edilmesi, bazı yerlerde bu zonu bozmuştur. İnsan etkisiyle ortaya çıkan bir çok olumsuz durum bu zonu bozmuştur.


Kaynak

CAMPELL BIOLOGY, Ninth Edition (Jane B. REECE,  Lisa A. URRY,  Michael L. CAIN,  Steven A. WASSERMAN,  Peter V. MINORSKY,  Robert B. JACKSON)

Palme Yayıncılık Çevirisi

İzzethan Öztop

Lisans : Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Moleküler Biyolog ve Webmaster/ Aynı zamanda bir makale yazarı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu