Moleküler Biyoloji

Moleküler Biyoloji : Canlıların moleküler yapılarını inceleyen bilim dalıdır.DNA onarımı vb. konuları ele alır

Morfolojik ve Moleküler Homolojiler

Morfolojik ve Moleküler Homolojiler Morfolojik ve moleküler homolojiler, paylaşılan ata nedeniyle fenotipik ve genetik benzerliklerin olmasına homoloji denir. Örneğin, memeli soylarının ön üyelerindeki kemiklerin sayısında ve düzenlenmesinde benzerlik , aynı kemik yapısına sahip orrtak atadan türemiş olmaları nedeniyledir; bu morfolojik homolojinin bir …

Devamını Oku »

DNA Replikasyonu

DNA-Replikasyonu

DNA Replikasyonu (Prokaryotik) DNA replikasyonu belirli bir orijinde oriC , oriV vs.) başlar. Replikasyon tek yönlü veya iki yönlü olarak gerçekleşebilir. DNA sentezi, transkripsiyon gibi, daima 5’ 3’ yönünde gerçekleşir ; kalıptaki pozisyona komplementer dNTP 3’ ucuna polimerize edilir: Gelen dNTP’nin a …

Devamını Oku »

Örtüşen Genler Ve Alternatif Splysing

Örtüşen Genler Ve Alternatif Splysing

Örtüşen Genler Ve Alternatif Splysing Örtüşen Genler: Bazı nükleotid dizileri birden fazla polipeptid kodlayabilmektedir Genlerin büyük çoğunluğu tek polipeptid kodlarken, örtüşen genlerin nükleotid dizileri birden fazla polipeptid kodlayabilmektedir. Figürde şematize edilen en basit örtüşen gen durumu, bir ORF’ta farklı başlangıç kodonları kullanılarak …

Devamını Oku »

DNA Onarımı

dna onarımı

DNA Onarımı DNA yapısında irreversibil değişime, düzenli heliks yapısında bozulmalara neden olan değişimler kabul edilemez olup onarılmaları, yapıdan uzaklaştırılmaları gerekmektedir. Bu değişimlerin tanınması ve onarımı bir dizi protein ve enzimin rol oynadığı proseslerle gerçekleştirilmektedir, bu proteinlerden oluşan ve onarımda rol oynayan sistemlere …

Devamını Oku »